PRIVACYBELEID

Laatste update op: 08.02.2023

Dit privacy beleid is bedoeld om u in te lichten omtrent de gegevens die we verzamelen, waarom we ze verzamelen, of ze worden gedeeld met derden, hoelang ze worden bewaard, over welke rechten u beschikt en hoe u uw rechten kan uitoefenen.

1. Wie zijn we?

KASANAI BV is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, met zetel gevestigd te 2018 Antwerpen, Dolfijnstraat 42, met KBO nummer: 0764.634.766.

U kan ons contacteren via volgende algemene coördinaten:

Adres: Dolfijnstraat 42, 2018 Antwerpen
Email:

2. Welke persoonsgegevens verwerken we?>

Volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt:

  • Identificatiegegevens: voornaam, naam, land, straat en huisnummer, plaats, postcode, telefoonnumer, e-mail adres, wachtwoord, betaalgegevens, koopgedrag en taalkeuze. Wij verwerken ook eventuele identificerende bedrijfsgegevens, zoals o.a. BTW nummer indien van toepassing.
  • Alle gegevens die u vrijwillig aan ons overmaakt wanneer u bijvoorbeeld contact met ons opneemt.
  • Uw IP adres, locatiegegevens, browsergegevens, besturingssysteem, duur van uw bezoek, de door u bezochte pagina’s, links waarop u klikt door het gebruik van cookies (raadpleeg hiervoor onze cookie policy).

3. Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?

We verwerken de hoger vermelde persoonsgegevens om volgende reden en op de erbij vermelde wettelijke basis:

DoelWettelijke basis
Beheer van klanten en uitvoering/opvolging van bestellingenContractuele noodzaak
Aanmaken van een webshop accountToestemming
Nieuwsbrieven en berichtenToestemming
Informeren over een nieuw privacy beleid, datalek en andere wettelijke verplichtingenWettelijke verplichting
Ontwikkeling en verbeterig van de artikelen en dienstenGerechtvaardigd belang
Promotie- en marketingdoeleindenToestemming
Persoonlijke aanbiedingenToestemming

Indien wij uw persoonsgegevens verder zouden verwerken voor een ander doeleinde dan degene die hierboven vermeld worden, zullen wij u hiervan voorafgaand op de hoogte brengen.

4. Worden uw persoonsgegevens gedeeld met derden?

Uw persoonsgegevens worden nooit zomaar verkocht of doorgegeven aan derden met commerciële bedoelingen. We verwerken uw persoonsgegevens enkel omwille van de hiervoor aangegeven doeleinden. De enige wijzen waarop uw persoonsgegevens aan derden doorgegeven kunnen worden, zijn:

  • U geeft uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming daartoe;
  • Er is sprake van een wettelijke verplichting voor ons tot doorgifte van de persoonsgegevens in het kader van bv. (het voorkomen van) fraude en misbruiken;
  • Wij doen beroep op derden om een deel van de gegevensverwerking uit te kunnen voeren, in welk geval wij ervoor zorgen dat deze derden dit privacy beleid ook naleven;

5. Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonlijke gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bijgehouden. Dit betekent dat uw gegevens zullen verwijderd worden uit onze bestanden na verloop van 7 jaar na de aankoop van een product. Persoonsgegevens die gekoppeld zijn aan een webshop account, worden bewaard tot het webshop account wordt verwijderd.

Onafhankelijk van deze periode waarin wij uw persoonsgegevens bewaren, verwijderen wij eveneens uw persoonsgegevens indien u ons daar expliciet om verzoekt via hogerstaande contactgegevens of indien u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief

6. Welke rechten heeft u?

U heeft verschillende rechten, die u kan uitoefenen door contact met ons op te nemen via de hogerstaande contactgegevens.

  • Inzage van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die door ons verwerkt worden, desgevallend het laten verbeteren van onjuiste/onvolledige persoonsgegevens of het laten verwijderen van persoonsgegevens, alsook – in bepaalde gevallen – het laten beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens of het zich verzetten ertegen.
  • De overdracht van uw persoonsgegevens ofwel via het u verstrekken ervan in een leesbare vorm, dan wel de rechtstreekse overzending ervan door ons aan de door u aangeduide derde dienstverlener.
  • Het intrekken van een eerder gegeven toestemming tot verwerking van persoonsgegevens.
  • Het indienen van een klacht bij de toezichthoudende overheid, onder meer indien u niet tevreden zou zijn over de behandeling van uw vraag of klacht door ons, via volgende gegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00

Het u verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

7. Hoe kan u uw rechten uitoefenen?

U kan ons contacteren via